wapno magnezowe

Wapno nawozowe

Stosując nasze nawozy produkujesz ekologicznie zdrową żywność.

Kamień dolomitowy dobrze rozdrobniony wykorzystujemy do produkcji wysokiej jakości wapna nawozowego zawierającego magnez dla rolników z całej Polski.

Typy węglanowe/Skład chemiczny

Odmiana I 03: Cao+MgO min 50% w tym Mgo min 15%

Wapno stosuje się:

– w rolnictwie do wszelkiego rodzaju upraw,
– w leśnictwie,
– w ogrodnictwie,
– do nawożenia stawów i innych wód powierzchniowych

Wapno nawozowe zawierające magnez i wapń przeznaczone jest do odkwaszania i nawożenia kwaśnych i ubogich w te pierwiastki gleb. Zalecany jest więc do stosowania w szczególności na glebach lekkich i średnich. Spełnia zatem podwójną rolę: odkwasza glebę i zwiększa w niej zawartość magnezu i wapnia. Dostarcza również szeregu innych pierwiastków oraz mikroelementów wpływających bardzo pozytywnie na wegetację i plonowanie roślin.

Wysiewanie:
Wapno nawozowe posiada odpowiednią sypkość (uziarnienie 2,0 mm) co pozwala na wysiewanie ręczne lub mechaniczne przy pomocy typowych rozsiewaczy.

Wapno nawozowe zawierające magnez oferowane jest luzem i dostarczane samochodami samowyładowczymi na wskazany przez odbiorcę adres. Wszelkie formalności i warunki handlowe uzgadniane zostają telefonicznie.

Pozostałe wapna nawozowe  znajdujące się w naszym asortymencie:

Wapno węglanowe 50%-52%CaO (odmiana 04)

Wapno tlenkowe 60%-62% CaO (odmiana 03)

Wapno tlenkowo-magnezowe 40% CaO-20% MgO (odmiana 02 OXY 60/20)

Kreda granulowana (80%CaCO3—5%MgCO3)

 

 

 

 

Tabela rodzaji wapna