wapno magnezowe

Odczyn PH

BADANIE ODCZYNU pH GLEBY.
Odczyn gleby ma dla rośliny duże znaczenie, ponieważ wiele roślin nie znosi gleby zakwaszonej. Odczyn zależy od zawartości wapnia w glebie, jeżeli jest go za mało gleba staje się kwaśna.
Żeby zbadać odczyn gleby można użyć specjalnych papierków lakmusowych, które w zetknięciu z gleba odbarwią się i na podstawie barwnej legendy określić odczyn badanej gleby. Można też polać grudkę ziemi kilkoma kroplami silnie rozwodnionego kwasu solnego lub zwykłego octu. Jeżeli polana grudka „burzy się” i powstają na niej pęcherzyki ; oznacza to, że mamy dobrą niekwaśną glebę, zawierającą dostateczną ilość wapnia.

Odczyn gleby przyjęto oznaczać symbolem pH, z dopisaniem liczby wskazującej stopień zakwaszenia lub zasadowości gleby. Tak, więc: pH 3 oznacza glebę bardzo kwaśną, pH 7 – glebę obojętna, pH 9 – glebę zasadową. W Polsce przyjęto oznaczać odczyn gleb następująco: pH Gleby Poniżej 4,5 Bardzo kwaśne 4,6 – 5,5 Kwaśne 5,6 – 6,5 Lekko kwaśne 6,6 – 7, 2 Obojętne Powyżej 7,2 Zasadowe Należy jednak zaznaczyć, że nasze gleby są przeważnie kwaśne, chociaż wahania są bardzo duże, gdyż wynoszą od pH 4 do pH 8. Wielu praktyków uważa, że każda gleba podmokła jest kwaśna i wymaga wapnowania. Fałszywy ten pogląd prowadzi często do zbędnego wapnowania podmokłych gleb o odczynie zasadowym. Podmokłość gleby pochodzi z nadmiaru wody, który należy usunąć przez meliorację. Odprowadzenie nadmiaru wody zwiększy przewiewność gleby, ożywi działalność drobnoustrojów, przyśpieszy utlenianie, lecz nie zmieni odczynu gleby. Zakwaszenie na skutek wymywania z gleby wapnia, potasu, magnezu i innych zasadowych składników oraz powiększania się w roztworach glebowych ilości wodoru. Zakwaszenie gleby nie ustępuje po jej osuszeniu, a dopiero po zwapnowaniu, tj. po wprowadzeniu do gleby związków bogatych w wapń.

 

Coraz powszechniejsze używanie nawozów mineralnych doprowadziło do produkcji nawozów dedykowanych o zawężonym działaniu, rozwiązujących problemy gleby i wielu gatunków roślin uprawnych. Co więcej, zauważalna jest tendencja do skupiania produkcji wokół produktów  ekologicznych, przy równoczesnym zredukowaniu możliwych skutków ubocznych. Przykładem jednego z takich nawozów jest nawóz wapniowy, charakteryzujący  się certyfikowaną zawartością wapnia  powyżej 50% CaO. Nawozy wapniowe pomagają minimalizować poziom zakwaszenia gleby, przez co rośliny uprawne maja zagwarantowane warunki na pożądany wzrost. Kwasowy odczyn pH Ziemi  spowodowany jest ubytkami wapnia w glebie, który z powodzeniem uzupełniany jest nawozami wapniowymi. Rośliny wrażliwe na kwaśny odczyn  pH gleby podlegają w takiej sytuacji  upośledzającemu rozwój wpływowi kwaśnej ziemi. Stosowanie środków takich jak wapno nawozowe pomaga efektywnie walczyć z problemem zakwaszenia gleby, dzięki czemu wzrost roślin nie jest już spowalniany ograniczeniem przyswajalności składników odżywczych, jak to ma miejsce w glebie kwaśnej. Polepszenie przyswajalności elementów odżywczych wpływa na wzrost jakości całej uprawy oraz jakości produkcji, czyniąc ją wysoce wydajną i efektywną.

Optymalny zakres kwasowości gleby (wg pH) dla roślin uprawnych

Roślina uprawna Optymalny zakres pH Roślina uprawna Optymalny zakres pH
jęczmień 6,5 – 7,0 burak cukrowy 6,0 – 7,0
pszenica 5,5 – 7,0 ziemniaki 5,0 – 6,5
rzepak ozimy 6,0 – 7,0 marchew 6,0 – 7,0
kukurydza 6,0 – 7,0 cebula 6,0 – 7,0
pszenżyto 5,5 – 7,0 kapusta 6,5 – 7,5
żyto 4,5 – 6,5 groch 6,0 – 7,0
owies 4,5 – 6,0 trawy pastewny 5,5 – 7,0

Potrzeby wapnowania gleb w zależności od zakwaszenia (wg pH)

Kategoria agronomiczna gleb Optymalne pH Przedział potrzeb wapnowania (wg pH w KCl)
konieczne potrzebne wskazane ograniczone zbędne
bardzo lekkie 5,1-5,3 do 4,0 4,1-4,5 4,6-5,0 5,1-5,5 od 5,6
lekkie 5,6-5,8 do 4,5 4,6-5,0 5,1-5,5 5,6-6,0 od 6,1
średnie 6,2-6,5 do 5,0 5,1-5,5 5,6-6,0 6,1-6,5 od 6,6
ciężkie 6,6-6,8 do 5,5 5,6-6,0 6,1-6,5 6,6-7,0 od 7,1
użytki zielone 5,5-5,8 do 5,0 5,1-5,5 5,6-6,0

Dawkowanie tlenku wapnia (CaO) wg kategorii agronomicznej gleb

Kategoria agronomiczna gleb Przedział potrzeb wapnowania wg IUNG Puławy
konieczne
t/ha CaO
potrzebne
t/ha CaO
wskazane
t/ha CaO
ograniczone
t/ha CaO
bardzo lekkie 3,0 2,0 1,0
lekkie 3,5 2,5 1,5
średnie 4,5 3,0 1,7 1,0
ciężkie 6,0 3,0 2,0 1,0